Poradnia

Poradnia Zdrowia Psychicznego

W Poradni można skorzystać z porad lekarza specjalisty psychiatry wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 796 20 20 08
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 19:30.

Do Poradni możesz wejść tylko gdy spełniasz poniższe kryteria:


MOŻESZ WEJŚĆ TYLKO GDY ODPOWIESZ 6 RAZY NIE

 1. Czy masz gorączkę?
 2. Czy masz kaszel?
 3. Czy masz duszności lub trudności z oddychaniem?
 4. Czy miałeś w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą zakażoną Covid-19?
 5. Czy miałeś w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o infekcję Covid-19?
 6. Czy miałeś w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą pozostającą w kwarantannie lub izolacji?

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w Poradni Zdrowia Psychicznego

Pacjenci Poradni są zobowiązani do przestrzegania poniższych zasad:

Udzielamy świadczeń zdrowotnych w poradni przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego:

 1. Każda osobista wizyta pacjenta w poradni jest poprzedzona wywiadem w kierunku COVID – 19, który jest realizowany przy wejściu do recepcji.
 2. Pacjent jest umawiany na konkretną godzinę, aby nie dopuszczać do oczekiwania pacjentów w poczekalni. Pacjent który przyjechał wcześniej może oczekiwać na parkingu lub w ogrodzie zachowując dystans 2m od pozostałych pacjentów. Dopuszcza się maksymalnie 3 pacjentów do oczekiwania w poczekalni.
 3. Należy dokonywać pomiaru temperatury u osób korzystających z poradni (również u personelu – przed rozpoczęciem pracy).
 4. Członkowie rodziny nie powinni wchodzić do poradni (wyjątek, dorosły pacjent wymagający opieki drugiej osoby).
 5. Pacjenci i inne osoby wchodzą do poradni we własnych maseczkach lub innym zakryciu nosa i ust zgodnie z ogólnymi zasadami.
 6. W przypadku zgłoszenia się pacjenta bez maseczki należy wydać pacjentowi maseczkę.
 7. Należy zwracać uwagę na prawidłowe zakładanie i noszenie maseczek przez personel i pacjentów.
 8. Personel – adekwatnie do sytuacji stosuje środki ochrony indywidualnej – zakłada maseczki chirurgiczne lub przyłbicę, podczas wizyty i obsługi pacjenta poza recepcją.
 9. Cykliczna dezynfekcja powierzchni dotykanych, powierzchnie powinny być łatwo zmywalne.
 10. Pomieszczenia muszą być również cyklicznie wietrzone – po każdym pacjencie przerwa i wietrzenie.
 11. W poczekalni nie mogą być zostawiane zbędne przedmioty mogące sprzyjać transmisji zakażenia (na przykład zabawki, gazety, ulotki itp.).
 12.  W przypadku gdy pacjent podejrzewa, że jest nosicielem COVID 19 może ubiegać się o przeprowadzenie wizyty z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.