Poradnia

Poradnia Zdrowia Psychicznego

W Poradni można skorzystać z porad lekarza specjalisty psychiatry wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 796 20 20 08
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 19:30.

Do Poradni możesz wejść tylko gdy spełniasz poniższe kryteria:


MOŻESZ WEJŚĆ TYLKO GDY ODPOWIESZ 6 RAZY NIE

 1. Czy masz gorączkę?
 2. Czy masz kaszel?
 3. Czy masz duszności lub trudności z oddychaniem?
 4. Czy miałeś w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą zakażoną Covid-19?
 5. Czy miałeś w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o infekcję Covid-19?
 6. Czy miałeś w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą pozostającą w kwarantannie lub izolacji?

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w Poradni Zdrowia Psychicznego

Pacjenci Poradni są zobowiązani do przestrzegania poniższych zasad.
Możliwe jest przeprowadzenie wizyt z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych oraz wizyt w poradni, zgodnie z potrzebami zdrowotnymi pacjentów. W przypadku konieczności udzielania świadczeń w poradni można realizować świadczenia przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego:

Wizyta pierwszorazowa ambulatoryjna:
wywiad/ankieta w kierunku przypadku podejrzanego COVID-19 prowadzony przez pracownika medycznego, np. przez telefon/osobiście oraz wydanie decyzji o formie porady przez lekarza: teleporada lub wizyta osobista.

 1. Każda osobista wizyta pacjenta w poradni jest poprzedzona wywiadem telefonicznym w kierunku COVID – 19, który jest ponawiany przy wejściu do recepcji.
 2. Pacjent jest umawiany na konkretną godzinę, aby nie dopuszczać do oczekiwania pacjentów w poczekalni. Pacjent który przyjechał wcześniej może oczekiwać na parkingu lub w ogrodzie zachowując dystans 2m od pozostałych pacjentów.
 3. Należy dokonywać pomiaru temperatury u osób korzystających z poradni (również u personelu – przed rozpoczęciem pracy).
 4. Członkowie rodziny nie powinni wchodzić do poradni (wyjątek: dorosły pacjent wymagający opieki drugiej osoby).
 5. Pacjenci/inne osoby wchodzą do poradni we własnych maseczkach/innym zakryciu nosa i ust zgodnie z ogólnymi zasadami.
 6. W przypadku zgłoszenia się pacjenta bez maseczki należy wydać pacjentowi maseczkę.
 7. Należy zwracać uwagę na prawidłowe zakładanie i noszenie maseczek przez personel i pacjentów.
 8. Personel – adekwatnie do sytuacji stosuje środki ochrony indywidualnej – zakłada maseczki chirurgiczne lub przyłbicę, podczas wizyty i obsługi pacjenta poza recepcją.
 9. Cykliczna dezynfekcja powierzchni dotykanych, powierzchnie powinny być łatwo zmywalne.
 10. Pomieszczenia muszą być również cyklicznie wietrzone – po każdym pacjencie przerwa i wietrzenie.
 11. W poczekalni nie może przebywać więcej niż jedna osoba. Pacjent oczekujący przebywa wyłącznie w obszarze wyznaczonym dla poradni, z wyjątkiem konieczności skorzystania z toalety.
 12. W poczekalni nie mogą być zostawiane zbędne przedmioty mogące sprzyjać transmisji zakażenia (na przykład zabawki, gazety, ulotki itp.)