W naszej poradni zdrowia psychicznego przyjmują lekarze psychiatrzy konsultujący osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież.

Psychoterapia realizowana jest w Centrum terapii i edukacji.

Lekarz psychiatra zajmuje się diagnostyką i leczeniem takich zaburzeń jak:

 • Depresja
 • Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD)
 • Zaburzenia snu
 • Zaburzenia lękowe
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)
 • Schizofrenia
 • Uzależnienia
 • Zaburzenia odżywiania (np. anoreksja, bulimia)
 • Zespoły otępienne (np. choroba Alzheimera)
 • Zaburzenia osobowości

Z jakimi problemami warto zgłosić się do lekarza psychiatry?

 • Obniżenie nastroju, przedłużająca się żałoba, utrata zainteresowań, unikanie spotkań towarzyskich, nadmierna senność, drażliwość, poczucie winy, brak energii, poczucie beznadziei, zaburzenia koncentracji, obniżona samoocena, myśli samobójcze.
 • Zaburzenia snu, bezsenność.
 • Okresy nadmiernie dobrego nastroju charakteryzujące się ryzykownymi zachowaniami, gonitwą myśli, nadmierną energią, podejmowaniem nieprzemyślanych zobowiązań, brakiem potrzeby snu, jedzenia, agresją.
 • Zaburzenia lękowe (nerwicowe), stały niepokój, natrętne myśli (nawracające myśli np. obawa przed zabrudzeniem, zrobieniem komuś lub sobie krzywdy, niewłaściwym zachowaniem), kompulsywne zachowania (przymus wykonywania czynności, np. częstego mycia rąk, sprawdzania wyłączenia światła, układania rzeczy, powtarzania konkretnych słów czy zachowań), lęk paniczny, somatyczne objawy lęku: bóle brzucha, głowy, ściskanie w gardle, potliwość, przyspieszone lub silne bicie serca, stałe zdenerwowanie.

 • Objawy wytwórcze – urojenia, omamy słuchowe, wzrokowe – przekonania co do których inni uważają że są błędne (np. o tym że ktoś mnie śledzi/obserwuje/słyszy moje myśli). Widzenie, słyszenie czegoś, czucie zapachu podczas gdy inne osoby nie odbierają tego swoimi zmysłami.
 • Cechy uzależnienia od substancji psychoaktywnych i czynności, które mogą objawiać się silną potrzebą używania substancji lub wykonywania czynności (np. zakupy, granie w gry komputerowe) a brak zażycia substancji lub brak możliwości wykonania czynności powoduje uczucie silnego niepokoju, drażliwości, agresji.
 • Zespoły otępienne, charakteryzujące się postępującym pogorszeniem pamięci, gubieniem się, zaniedbywaniem higieny osobistej, utratą zainteresowań, agresją, wycofaniem, niepoznawaniem otoczenia i bliskich.