Yaroslav Bahriy

Lekarz, doktor habilitowany nauk medycznych w dziedzinie psychologii medycznej i psychoterapii, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor. Wartościami którymi się kieruje są autentyczność, szacunek, zachowanie zasad dyskrecji oraz indywidualne podejście do każdego pacjenta.

Zajmuje się leczeniem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, szczególnie duże doświadczenie posiada w leczeniu zaburzeń odżywiania (m.in. anoreksja, bulimia, ortoreksja) oraz zaburzeń nerwicowych. Przewodniczy zespołowi terapeutycznemu w specjalistycznym ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania i adaptacji – Soteria Anamija oraz dziennej rehabilitacji psychiatrycznej dzieci i młodzieży – Młodzieżowe Centrum Leczenia Nerwic w Zawadzie.

W naszym Centrum prowadzi superwizje dla psychoterapeutów z naszego zespołu, którzy zajmują się terapią dzieci i młodzieży. Ta bliska współpraca lekarz-psychoterapeuta-pacjent, stwarza możliwość indywidualnego ukierunkowania terapii i zaopiekowania się młodym pacjentem.

Prowadzi konsultacje w języku polskim, ukraińskim oraz rosyjskim.