Pierwsza wizyta u lekarza dla wielu osób może wiązać się ze stresem. Jest to zrozumiała reakcja – każda nowa sytuacja jest dla człowieka stresogennym bodźcem. Chcielibyśmy spróbować odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się obawy przed pierwszą konsultacją u lekarza psychiatry.

O co może zapytać lekarz psychiatra?

Na pierwszej wizycie lekarz zapyta się o główne dolegliwości które Ci towarzyszą i które Cię niepokoją. Zapyta o dotychczasowy przebieg leczenia, jeżeli wcześniej leczyłeś się psychiatrycznie. Psychiatra może także zapytać o sytuację życiową i rodzinną. Odpowiedzi na te pytania są potrzebne do postawienia pełnej diagnozy. Pamiętaj, że psychiatrę obowiązuje tajemnica lekarska i wszystkie informacje które uzyska podczas wizyty i procesu leczenia są nią objęte.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty u lekarza psychiatry?

Na pierwszą wizytę weź ze sobą wypisy ze szpitala (jeśli takie posiadasz), informacje o dotychczasowym leczeniu i konsultacjach specjalistycznych oraz koniecznie listę aktualnie przyjmowanych leków.

Czy jeśli zdecyduję się na wizytę u psychiatry będę musiał przyjmować leki?

Konsultacja psychiatryczna nie jest tożsama z koniecznością podjęcia farmakoterapii. W niektórych przypadkach wystarczająca jest rozmowa wspierająca lub psychoedukacja przeprowadzona przez lekarza psychiatrę. Niekiedy lekarz psychiatra może zalecić podjęcie psychoterapii. Leki przez lekarza psychiatrę są przepisywane tylko w przypadku gdy uzna konieczność podjęcia farmakoterapii. Czasami łączy się psychoterapię z farmakoterapią, która może być utrzymana na dłuższy czas lub jest zalecona tylko przejściowo.

Czy leki przepisywane przez lekarza psychiatrę uzależniają?
Nie wszystkie leki stosowane w leczeniu psychiatrycznym są uzależniające. Większość z nich nie uzależnia, nawet podczas długotrwałego stosowania. Potencjał uzależniający mają leki o działaniu nasennym i uspokajającym z grupy benzodiazepin i ich pochodne oraz niebenzodiazepinowe leki nasenne „Z”. Nie oznacza to jednak, że przy ich krótkotrwałym stosowaniu zgodnie z zaleceniami lekarza na pewno powstanie uzależnienie. Leki przeciwpsychotyczne oraz przeciwdepresyjne nie powodują uzależnienia, należy jednak zawsze stosować je zgodnie z zaleceniami lekarza.

Czy rozpoczęcie farmakoterapii zawsze oznacza konieczność przyjmowania leków na stałe?

Nie zawsze rozpoczęcie psychofarmakoterapii oznacza konieczność stosowania leków do końca życia. Często leki są tylko pomocą na początku podjęcia psychoterapii, w późniejszym czasie można je odstawić pod opieką lekarza psychiatry. W wielu schorzeniach psychiatrycznych leki przyjmowane są tylko przez kilka miesięcy lub lat, następnie podejmuje się stopniowe odstawianie leku, niekiedy do całkowitego wycofania farmakoterapii. Część leków przepisywanych przez psychiatrę można stosować doraźnie lub tylko przez krótki okres czasu. Pamiętaj aby samodzielnie nie modyfikować zaleconego leczenia. Dawkę leków przepisywanych przez lekarza psychiatrę w większości przypadków należy modyfikować stopniowo i zgodnie z zaleceniami lekarza. Nagłe odstawienie leków psychiatrycznych może powodować wystąpienie negatywnych skutków zdrowotnych. Wszelkie wątpliwości dotyczące farmakoterapii konsultuj ze swoim lekarzem prowadzącym leczenie.

Czy każdy może się dowiedzieć, że byłem u psychiatry?

Psychiatrę, tak jak każdego lekarza, obowiązuje tajemnica lekarska. Oznacza to, że nie może on udzielać informacji na temat pacjenta, które posiada w związku z wykonywaniem zawodu lekarza, osobom nieuprawnionym. Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej jest regulowany ustawowo.

Pomimo wszelkich obaw pamiętaj, że zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne. Podjęcie leczenia psychiatrycznego jest wyrazem troski wobec siebie i swojego zdrowia. Jeśli nadal masz wątpliwości lub pytania, postaramy się na nie odpowiedzieć – skontaktuj się z nami telefonicznie

(796 202 008) lub napisz maila (rejestracja@leczenie-nerwic.pl).