Alicja Dąbrowska – Błanik

Ukończyłam Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu w 2015r. W marcu 2021 roku zdałam egzamin specjalizacyjny w dziedzinie psychiatrii, tytuł specjalisty uzyskałam w styczniu 2022r. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Oddziale Psychiatrycznym w Rybniku, Poradni Zdrowia Psychicznego w Żywcu oraz w Oddziale Psychiatrycznym w Międzybrodziu Bialskim, gdzie pracuję do teraz.

W swojej pracy staram się holistycznie podejść do pacjenta, zwracając uwagę zarówno na kwestie psychosomatyczne, jak i psychologiczne uwarunkowania konkretnych zaburzeń. Niezmiernie ważna jest dla mnie psychoedukacja oraz czynna współpraca pacjenta w procesie leczenia.