Zespół Centrum Leczenia Nerwic

Piotr Domaradzki – psychoterapeuta, superwizor, właściciel Centrum Leczenia Nerwic

Psychoterapeuta i trener z wieloletnim stażem, posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Piotr Domaradzki rekomendowany przez Polską Federację Psychoterapii i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne uzyskał Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – przyznawany przez European Association for Psychotherapy (EAP). W 2014 r uzyskał kwalifikacje superwizora Gestalt. W 1996 roku założył "Centrum Psychoedukacji i Terapii", a w 2009 roku powołał "Centrum Leczenia Nerwic i Innych zaburzeń psychicznych", którego jest właścicielem. Od wielu lat prowadzi psychoterapię indywidualną i małżeńska oraz psychoterapię rodzin. Posiada specjalistyczne umiejętności do niesienia pomocy ofiarom przemocy i osobom doświadczonym stratami prokreacyjnymi i aborcją, oraz cierpiącym z powodu bulimii i anoreksji.

Stale troszczy się o rozwój swoich umiejętności i kompetencji przez udział w superwizji, szkoleniach i konferencjach, gdzie korzysta z doświadczeń specjalistów z Polski jak i z innych krajów.

Agnieszka Grygierczyk – psychoterapeuta, manager Centrum Leczenia Nerwic

Psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych. Szkolenie odbywa się  w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt – ośrodku szkoleniowym akredytowanym w EAGT oraz Małopolskim Kuratorium Oświaty. Pedagog specjalny z 10 letnim doświadczeniem pracy z młodzieżą w klasach integracyjnych.

W pracy terapeutycznej ważna jest dla niej autentyczna relacja i kontakt. Kontakt w którym  w bezpieczny i akceptujący sposób można przyglądać się swojemu funkcjonowaniu, kontaktom  z innymi ludźmi i na tej bazie poszukiwać nowych, zdrowszych sposobów radzenia sobie z kłopotami życiowymi.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Krzysztof Jurczyk – lekarz specjalista psychiatra, kierownik do spraw medycznych

Ukończył Akademię Medyczną w Krakowie w 1991 roku. Ma wieloletnie ambulatoryjne i szpitalne doświadczenie z pacjentami chorymi psychicznie, depresyjnymi, z zaburzeniami emocjonalnymi i uzależnieniami (alkohol, leki, środki psychoaktywne.) Ukończył szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej i rodzinnej (CMUJ), behawioralno-poznawczej (IPiN). Stały biegły sądowy z zakresu psychiatrii i uzależnienia od alkoholu.

Joanna Moszant – lekarz specjalista psychiatra

Kierownik oddziału przyjęciowego męskiego. Wcześniej zastępca kierownica oddziału psychiatrycznego przyjęciowego żeńskiego. Swoje kompetencje zawodowe podnosi poprzez regularne uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz szkoleniach zawodowych z dziedziny psychiatrii. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego, oddziałach rehabilitacji psychiatrycznej.

Kamila Spandel – Rutkiewicz – lekarz rezydent psychiatra

Rezydent w ZZOZ w Cieszynie, prowadzi prywatna praktykę lekarską w Bielsku – Białej.

Dominika Popielska – psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie przygotowuje się do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyła szkolenie z zakresu Analizy Transakcyjnej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej oraz kurs pierwszego stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ). Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Od czasu ukończenia studiów wyższych dba o poszerzanie swoich kwalifikacji zarówno w aspekcie praktycznym jak i teoretycznym.

Agata Głyda – psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Psychoterapeuta Poznawczo – Behawioralny w trakcie szkolenia. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Odbyła liczne szkolenia w Polsce i w Irlandii gdzie również zdobywała doświadczenie zawodowe pracując z osobami wykluczonymi społecznie w ośrodkach dla ludzi bezdomnych oraz prowadząc prywatną praktykę psychologiczną. W swojej praktyce stara się, aby doświadczane trudności zostały przekształcone w siłę oraz prowadziły do rozwoju osobistego dając klientowi poczucie szczęścia i spełnienia.

Kieruje się standardami kodeksu etyczno - zawodowego, traktując swoich klientów jako osoby godne i wartościowe, posiadające prawo do wyznaczania własnych priorytetów, oraz z należytym szacunkiem do wyznawanych przez nich moralnych i kulturowych wartości.

Anna Fiedorek –psychoterapeuta

Psychoterapeuta Poznawczo – Behawioralny. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Certyfikowany terapeuta motywujący po ukończeniu Studium Dialogu Motywującego w Akademia Motywacji  i Zmian.

Pedagog, posiada długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnych środowisk oraz ich rodzicami. W ramach poszerzania umiejętności praktycznych ukończyła I i II stopień rocznych cykli treningów i warsztatów psychologicznych: Studium Metod Psychokorekcyjnych i Studium Metod Profilaktycznych Uzależnień prowadzonych przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie. Obszarem jej zainteresowań jest również terapia schematów. Pracę swoją poddaje stałej superwizji.

Tomasz Sawiński - psychoterapeuta

Psychoterapeuta, absolwent 4 letniego Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, programu szkolenia zgodnego ze standardami European Association for Psychotherapy oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Obecnie uczestniczy w PROFI: drugim etapie szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, Absolwent Studium Terapii Uzależnień w Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień w Broku.

Prowadząc psychoterapię na bieżąco stara się rozumieć specyficzny wzorzec cierpienia klienta oraz towarzyszyć mu w drodze do wyzdrowienia i rozwiązania problemów. Metody pracy dostosowuje do indywidualnych potrzeb i gotowości. Inspiracje czerpie z następujących podejść w psychoterapii: systemowego, psychodynamicznego, ISTDP, psychoanalizy, hipnozy, Mindfulness, Body Work. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem.

Anna Bednarczyk – terapeuta zajęciowy

Pedagog, trener kompetencji miękkich, socjoterapeuta, terapeuta zajęciowy. Ukończyła szkolenia z zakresu arteterapii i logoterapii. Obecnie uczestniczy w  szkoleniu z psychoterapii w nurcie Ericksonowsko-Systemowym. Ukończyła Studium terapii grupowej i treningu interpersonalnego. Od kilku lat prowadzi terapię dla pacjentów Oddziału Dziennego Ogólnopsychiatrycznego w Centrum Leczenia Nerwic i innych Zaburzeń Psychicznych w Czechowicach – Dziedzicach. Wspólnie z lekarzem psychiatrą planuje i realizuje proces terapii zarówno dla osób przewlekle chorych jak i pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości. W kontakcie indywidualnym kieruje się intuicją i głęboką wiarą w mądrość, jaką posiada każdy z nas.

Stale troszczy się o poszerzanie swoich kwalifikacji biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach.

Gabriela Maciej – pielęgniarka

Pielęgniarka po ukończeniu studiów I-go stopnia na kierunku: pielęgniarstwo.

Barbara Trojan – rejestratorka medyczna

Studentka w trakcie szkolenia na Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach na kierunku Dietetyka. Propaguje zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia. Głównym obszarem zainteresowań jest temat jak dieta może wpłynąć na nasze emocje i samopoczucie.