Oferta terapii i leczenia

Poradnia i Oddział Dzienny oferuje pomoc osobom dorosłym z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości, oraz z innymi zaburzeniami psychicznymi.

Nie leczymy osób, dla których głównym rozpoznaniem jest uzależnienie.

Lekarz psychiatra i psycholog w trakcie wizyty diagnostycznej ustala z pacjentem indywidualny tok leczenia odpowiedni dla danej osoby. Czasem konieczne są kolejne spotkania diagnostyczne dla ustalenia najodpowiedniejszej formy leczenia.

  • Osobom tego wymagającym będzie oferowane leczenie na oddziale dziennym w formie terapii grupowej. Zajęcia grupowe oddziału dziennego odbywają się w codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00.
  • Niektórym będzie proponowana farmakoterapia i dalsze konsultacje z lekarzem psychiatrą
  • Części pacjentów zostanie zaoferowana psychoterapia indywidualna w ramach godzin przyjęć Poradni Zdrowia Psychicznego. Ze względu na duże zainteresowanie tą formą pomocy, po diagnozie lekarskiej trzeba zaczekać w kolejce na termin psychoterapii.
Specjalizujemy się w leczeniu zaburzeń nerwicowych
Porady psychologa i psychoterapeuty, bez refundacji z NFZ, są również realizowane w ramach Centrum Psychoedukacji i Terapii www.psychoterapia-domaradzki.pl
(w tym samym budynku).