Oddział Dzienny

Skierowanie na nasz oddział uzyskuje się poprzez wizytę w naszej Poradni Zdrowia Psychicznego lub w innej Poradni Zdrowia Psychicznego. Pacjentów pragnących się dostać na oddział dzienny prosimy o zgłoszenie tego faktu przy rejestracji w Poradni.

Pobyt na oddziale dziennym trwa do 60 dni i w tym czasie pacjent ma zapewnione kompleksowe leczenie farmakoterapię i psychoterapię oraz terapię zajęciową.

W ramach oddziału dziennego realizowane są programy:

Psychoedukacyjny - pozwala pacjentom lepiej rozumieć proces terapeutyczny, któremu się poddają, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa i przyczynia się do utrwalenia postępów terapeutycznych. Psychoedukacja wspomaga asymilację doświadczeń terapeutycznych do sytuacji życia codziennego pacjentów.

Program rehabilitacyjny: jest realizowany dla pacjentów z dominacją psychotycznych objawów ubytkowych, z defektem popsychotycznym, przewlekłymi zaburzeniami depresyjnymi, umiarkowanie nasilonymi objawami organicznymi, którzy w przebiegu choroby ujawnili zaburzenia funkcjonowania w środowisku i rokują nadzieję na powrót do funkcjonowania w środowisku.

Grupa terapeutyczna jest grupą otwartą, w takcie terapii mogą dochodzić nowi pacjenci przyjmowani w miejsce szybciej wracających do zdrowia i wypisanych z oddziału. (Oddział nie planuje przyjmowania pacjentów w znacznym stopniu otępiałych.)

Liczba pacjentów na oddziale: 6 – 10 pacjentów. Celem procesu grupowego jest zmiana przeżywania i wypracowanie nowej formy funkcjonowania pacjentów, przy poprawie objawowej. Pacjenci mają uzyskać złagodzenie lub ustąpienie objawów poprzez wypracowanie nowych sposobów zachowań.