O Centrum

lek. Specjalista psychiatra Krzysztof Jurczyk - kierownik do spraw medycznych

Specjalista psychiatra, ukończył Akademię Medyczną w Krakowie w 1991 roku. Ma wieloletnie ambulatoryjne i szpitalne doświadczenie z pacjentami chorymi psychicznie, depresyjnymi, z zaburzeniami emocjonalnymi i uzależnieniami (alkohol, leki, środki psychoaktywne.) Ukończył szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej i rodzinnej (CMUJ), behawioralno-poznawczej (IPiN). Stały biegły sądowy z zakresu psychiatrii i uzależnienia od alkoholu.

lek. Specjalista psychiatra Joanna Moszant

Lekarz, specjalista psychiatra. Kierownik oddziału przyjęciowego męskiego. Wcześniej zastępca kierownica oddziału psychiatrycznego przyjęciowego żeńskiego.

Swoje kompetencje zawodowe podnoszę poprzez regularne uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz szkoleniach zawodowych z dziedziny psychiatrii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego, oddziałach rehabilitacji psychiatrycznej.

lek. Rezydent Psychiatra Kamila Spandel Rutkiewicz

Lekarz rezydent w ZZOZ w Cieszynie, prowadzi prywatna praktykę lekarską w Bielsku – Białej.

mgr Piotr Domaradzki

Psychoterapeuta i trener z wieloletnim stażem, posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Piotr Domaradzki rekomendowany przez Polską Federację Psychoterapii i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne uzyskał Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – przyznawany przez European Association for Psychotherapy (EAP). W 2014 r uzyskał kwalifikacje superwizora Gestalt. W 1996 roku założył "Centrum Psychoedukacji i Terapii", a w 2009 roku powołał "Centrum Leczenia Nerwic i Innych zaburzeń psychicznych", którego jest właścicielem . Od wielu lat prowadzi psychoterapię indywidualną i małżeńska oraz psychoterapię rodzin. Posiada specjalistyczne umiejętności do niesienia pomocy ofiarom przemocy i osobom doświadczonym stratami prokreacyjnymi i aborcją, oraz cierpiącym z powodu bulimii i anoreksji.

Stale troszczy się o rozwój swoich umiejętności i kompetencji przez udział w superwizji, szkoleniach i konferencjach, gdzie korzysta z doświadczeń specjalistów z Polski jak i z innych krajów.

mgr Dominika Popielska

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie przygotowuje się do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyła szkolenie z zakresu Analizy Transakcyjnej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej oraz kurs pierwszego stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ). Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Od czasu ukończenia studiów wyższych dba o poszerzanie swoich kwalifikacji zarówno w aspekcie praktycznym jak i teoretycznym.

Agata Głyda

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Psychoterapeuta Poznawczo – Behawiorlany w trakcie szkolenia. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Odbyła liczne szkolenia w Polsce i w Irlandii gdzie również zdobywała doświadczenie zawodowe pracując z osobami wykluczonymi społecznie w ośrodkach dla ludzi bezdomnych oraz prowadząc prywatną praktykę psychologiczną. W swojej praktyce stara się, aby doświadczane trudności zostały przekształcone w siłę oraz prowadziły do rozwoju osobistego dając klientowi poczucie szczęścia i spełnienia.

Kieruje się standardami kodeksu etyczno - zawodowego , traktując swoich klientów jako osoby godne i wartościowe, posiadające prawo do wyznaczania własnych priorytetów, oraz z należytym szacunkiem do wyznawanych przez nich moralnych i kulturowych wartości.

Alina Filoda - pielęgniarka dyplomowana

Kompetentna i empatyczna osoba.

Anna Bednarczyk – terapeuta zajęciowy

Anna Bednarczyk - pedagog, trener kompetencji miękkich, socjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, ukończyłam szkolenia z zakresu arteterapii i choreoterapii. Prowadzę warsztaty rozwoju osobistego w ramach Akademii Pięknego Czasu. Mam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu asertywności, treningu relaksacyjnego, komunikacji, kreatywności. W swojej pracy wykorzystuję wszystkie dotychczasowe umiejętności, zdobytą wiedzę oraz pasję w celu inspirowania, motywowania do rozwoju i pogłębiania samoświadomości. W kontakcie indywidualnym kieruję się intuicją i głęboką wiarą w mądrość, jaką posiada każdy z nas.

Stale troszczę się o poszerzanie swoich kwalifikacji biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach.

Tomasz Sawiński – psychoterapeuta

Psychoterapeuta, absolwent 4 letniego Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii.

Integratywnej w Krakowie, programu szkolenia zgodnego ze standardami European Association for Psychotherapy oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Obecnie uczestniczy w PROFI: drugim etapie szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, Absolwent Studium Terapii Uzależnień w Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień w Broku.

Prowadząc psychoterapię na bieżąco staram się rozumieć specyficzny wzorzec cierpienia klienta oraz towarzyszyć mu w drodze do wyzdrowienia i rozwiązania problemów. Metody pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb i gotowości. Inspirację czerpię z następujących podejść w psychoterapii: systemowego, psychodynamicznego, ISTDP, psychoanalizy, hipnozy, Mindfulness, Body Work. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem.

Agnieszka Grygierczyk – psychoterapeuta

Psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych. Szkolenie odbywa się  w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt – ośrodku szkoleniowym akredytowanym w EAGT oraz Małopolskim Kuratorium Oświaty. Pedagog specjalny z 10 letnim doświadczeniem pracy z młodzieżą w klasach integracyjnych. W pracy terapeutycznej ważna jest dla mnie autentyczna relacja i kontakt.

Kontakt w którym  w bezpieczny i akceptujący sposób można przyglądać się swojemu funkcjonowaniu, kontaktom  z innymi ludźmi i na tej bazie poszukiwać nowych, zdrowszych sposobów radzenia sobie z kłopotami życiowymi.

Wierzę w to, że w odpowiednich warunkach można stworzyć człowiekowi możliwość do wydobycia jego naturalnych pokładów i talentów do tego, aby z odpowiedzialnością brać kłopoty  i przeciwności losu w swoje ręce.

Każdy z nas ma zasoby ku temu aby wzrastać i żyć w zgodzie ze sobą. Terapeuta jest po to, aby pomóc je odkrywać.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.