Aktualności

Nasza psychoterapeutka Agata Głyda wygłosiła krótki wykład pt. "Profilaktyka zaburzeń odżywiania w mediach społecznościowych - projekt Psycholog na diecie" na Ogólnopolskim Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym dotyczącym kontrowersji wokół zaburzeń odżywiania. Wystąpienie Agaty spotkało się ze sporym zainteresowaniem wśród uczestników sympozjum. Agata zwróciła uwagę słuchaczy na to jak ważną rolę my - terapeuci pełnimy w tym, aby w mediach profesjonalnie obejmować temat różnych dysfunkcji z którymi się spotykamy na co dzień. To jedno ze źródeł propagowania zdrowego trybu życia (w sferze fizycznej, psychicznej i duchowej) w formie profesjonalnej psychoedukacji jak i różnorodnych metod praktykowania.

Honorowy patronat nad Ogólnopolskim Sympozjum

Centrum Leczenia Nerwic i Innych Zaburzeń Psychicznych objęło honorowym patronatem Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe na temat „Kontrowersje wokół zaburzeń odżywiania”, które odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku w Opolu. Na sympozjum będzie miała okazję wystąpić psycholog z naszego ośrodka – Agata Głyda z prezentacją pt. „Profilaktyka zaburzeń odżywiania w mediach społecznościowych - projekt Psycholog na diecie". Szczegóły dotyczące tego wydarzenia znajdą Państwo w poniższym linku. http://wsm.opole.pl/3174/ogolnopolskie-sympozjum-naukowo-szkoleniowe-kontrowersje-wokol-zaburzen-odzywiania.html

Dla umacniania rodzin Piotr Domaradzki

Końcem lipca 2018r  Piotr i jego żona Danuta prowadzą panel na temat dojrzałej kobiecości i męskości wraz z warsztatami pogłębiającymi treści panelu.

W maju 2018, przeprowadził dwa cykle warsztatów dla doradców rodzin z diecezji Bielsko – Żywieckiej. Tematyka warsztatów koncentrowała się na rozwoju umiejętności budowania kontaktu i pomagania rożnym grupom osób.

W kwietniu 2018 Piotr wraz z małżonką Danutą prowadził warsztaty umiejętnością liderskich dla małżonków z kręgów rodzin z okolic Warszawy i Lublina, w Trzciance  gmina Garwolin.

Konferencja NEST we Lwowie wrzesień 2018

Jak co roku Piotr Domaradzki weźmie udział w konferencji NEST na której będzie prowadził superwizje dla psychoterapeutów tej modalności z innych krajów. Wygłosi też wykład poświęcony terapii zaburzeń lękowych. Poprowadzi warsztaty dla psychoterapeutów na którym zaprezentuje autorski model, pięcioetapowego leczenia zaburzeń lękowych.

Dla umacniania rodzin Piotr Domaradzki

Końcem lipca 2018r  Piotr i jego żona Danuta prowadzą panel na temat dojrzałej kobiecości i męskości wraz z warsztatami pogłębiającymi treści panelu.

W maju 2018, przeprowadził dwa cykle warsztatów dla doradców rodzin z diecezji Bielsko – Żywieckiej. Tematyka warsztatów koncentrowała się na rozwoju umiejętności budowania kontaktu i pomagania rożnym grupom osób.

W kwietniu 2018 Piotr wraz z małżonką Danutą prowadził warsztaty umiejętnością liderskich dla małżonków z kręgów rodzin z okolic Warszawy i Lublina, w Trzciance  gmina Garwolin.

Superwizje

Piotr Domaradzki prowadzi nadal grupowe superwizje dla zespołu doświadczonych psychoterapeutów we Wrocławiu. Ponadto w roku szkolnym 2017/2018 prowadził superwizje indywidualne dla psychoterapeutów w szkoleniu na terenie Centrum.

Od września 2018 rusza grupa superwizyjna dla psychoterapeutów w szkoleniu z okolic Czechowic- Dziedzic.

Doskonalenie umiejętności

W roku szkolnym 2017/2018 Piotr Domaradzki systematycznie doskonalił swój warsztat pracy jako psychoterapeuta i superwizor, biorąc udział w regularnych hiperwizjach dla superwizorów, organizowanych przez Instytut Integralnej Terapii Gestalt, prowadzone przez znaną superwizor PTP Zofię Pierzchała. Brał też udział w regularnych superwizjach własnego zespołu prowadzonych przez psychiatrę, Superwizora PTP dr Krzysztofa Walczewskiego.

Seksoholizm źródłem zagrożeń społecznych

8 listopada 2017r Piotr Domaradzki wziął udział w konferencji pt.: „Seksoholizm źródłem zagrożeń społecznych”.

Obecnie nie ma takiej jednostki chorobowej jak seksoholizm, jednak badacze przedmiotu zgadzają się, że występują zaburzenia określane mianem hiperseksulaności. Do zaburzeń hiperseksualnych miedzy innymi zaliczyć możemy: kompulsywne zachowania seksualne, wirtualny seks, częste oglądanie pornografii, częstą masturbację. Diagnoza hiperseksulaności nie jest prosta i powinni ją realizować specjaliści. Istotą hiperseksulaności nie jest częstotliwość zachowań seksualnych, lecz wynikające z tychże, znaczące cierpienie osób uwikłanych w zachowania hiperseksualne.

Osoby zainteresowane testem przesiewowym badającym hiperseksualność, oraz szerszymi informacjami w tym temacie odsyłam do strony: www.hiperseksualnosc.pl , projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Ciekawa koncepcję źródeł seksoholizmu przedstawił dr hab. N. med. Marek Krzystanek kierownik Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej SUM w Katowicach. Postawił tezę, że człowiek wikła się w uzależnienie od seksu z powodu niezaspokojenia potrzeb pierwotnych i potrzeb egzystencjalnych, ucieka od cierpienia wypełniając pustkę nałogiem. Do potrzeb podstawowych zaliczamy takie jak: potrzeba relacji i więzi; samokontroli i granic; kompetencji i autonomii; spontaniczności i zabaw. Do potrzeb egzystencjalnych zaliczyć możemy: budowanie relacji i związku; potrzeba znaczenia w świecie; potrzeba przedłużenia egzystencji poza życie ziemskie ( relacji z Bogiem).

Wniosek z konferencji: uważajmy z częstym i szybkim sprawianiem sobie przyjemności, gdyż prowadzi to do spłycenia doświadczenia przyjemności, a w dalszej perspektywie może prowadzić do znaczącego cierpienia psychicznego. Nigdy w historii ludzkości nie było możliwe tak szybkie zaspokajanie swoich pragnień jak obecnie, nasz mózg nie jest gotowy na tak szybkie i intensywne bodźce płynące z układu nagrody, dlatego się broni reagując patologicznie.

Przemysław Sikora na szkoleniu NEST

W dniach 23 do 29.11 2015 r Przemysław Sikora doskonalił swoje kompetencje psychoterapeutyczne w koncepcji NEST. Wział udział w pierwszym module szkoleniowym kwalifikowanego szkolenia z zakresu psychoterapii osób z doświadczeniem traumy.

Piotr Domaradzki na konferencji NEST

W dniach 8 – 11.10.2015r Piotr Domaradzki brał udział w międzynarodowej konferencji NEST w Velehradzie poświeconej tematyce leczenia osób z doświadczeniem traumy. Więcej można poczytać: http://www.nest-terapia.eu/index.php/konferencje/czechy-2015

Dzień dziecka w naszym Centrum.

W czerwcu 2015 nasze Centrum wspólnie ze Stowarzyszeniem Wielkie Serce z Bielska Białej zorganizowało dzień dziecka dla rodzin w których są dzieci z Zespołem Downa. Rodzinne konkurencje, wspólne zabawy, integracja, grill. Ważnymi osobami podczas ogrodowych party byli woluntariusze – młodzież licealna i studenci, którzy ochoczo organizują i wymyślają zabawy dla całych rodzin. Takie imprezy są częścią środowiskowych oddziaływań profilaktycznych naszego Centrum leczenia nerwic. Zobacz klika zdjęć. Link do Stowarzyszenia Wielkie Serce: www.wielkie-serce.pl

Jesienna szkoła profilaktyki w Gminie Czechowice Dziedzice 2014.

Piotr Domaradzki został zaproszony do wygłoszenia wykładu na temat rozpoznawania przemocy domowej przez profesjonalistów zatrudnionych w służbie zdrowia, edukacji i pomocy społecznej.

Piotr Domaradzki Piotr Domaradzki ukończył całościowe szkolenie dla superwizorów w Instytucie Integralnej Terapii Gestalt, które prowadzone było przez grono wybitnych superwizorów z kraju i z zagranicy. Zdał stosowny egzamin uzyskując tytuł superwizora.

"Depresja jako choroba XXI wieku. Mity i rzeczywistość" Ustroń 11- 12.09.2014

W trakcie tej konferencji Piotr Domaradzki mówi o tym "Jak postępować z osobą, która cierpi na depresję w środowisku domowym i społecznym" oraz prowadzi warsztaty dla profesjonalistów: " Kontakt i relacja, jako oddziaływanie terapeutyczne wobec osób w depresji"

XII Międzynarodowa konferencja NEST 18- 20 września 2014

Piotr Domaradzki wspólnie z Zoltan Kónya, Natasza Pan, Witoldem Simon i Andrzejem Winklerem poprowadzi panel " Relacja terapeutyczna w rożnych ujęciach psychoterapeutycznych (Gestalt, terapia systemowa, psychoanaliza, podejście Integratywnej, terapia egzystencjalna) – a jej znaczenie w terapii NEST". W drugim dniu P. Domaradzki prowadzi wspólnie z A. Winklerem warsztat superwizyjny dla psychoterapeutów uczestniczących w konferencji. W kolejnym dniu Domaradzki prowadzi warsztat na temat organizowania Interwencji kryzysowej w sytuacjach katastrof, klęsk żywiołowych, oraz skutków działań wojennych. Warsztat ten został przygotowany w odpowiedzi na prośbę uczestników z Ukrainy.

IV Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt 17 – 19 .10.2014

Tradycyjnie bierzemy udział w konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Piotr Domaradzki jako wiceprezes jest zaangażowany w jej realizcję.

I Konferencja Superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

4 i 5 października odbyła się I Konferencja Superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Konferencja zgromadziła liczne grono profesorów i naukowców prowadzących badania w obszarze superwizji i wspomagania procesów psychoterapii. Konferencja była dla nas okazją do wymiany doświadczeń w gronie specjalistów superwizorów.

11 Konferencja EAGT( Europejskiego Towarzystwa Terapii Gestalt) w Krakowie

W dniach 20 – 22 września odbyła się kolejna konferencja, w której wziąłem czynny udział wspierając komitet organizacyjny. W trakcie konferencji było można skorzystać aż z 40 różnorodnych warsztatów tematycznych. Wybrałem udział w warsztatach dotyczących terapii par oraz depresji poporodowej. Konferencja promowała wyniki badań naukowych nad skutecznością kliniczną terapii Gestalt. Terapia Gestalt okazuje się być skuteczną formą pomagania w licznych zaburzeniach psychicznych.

IV konferencja naukowa Psychoanaliza- psychoterapia

W dniach 12 i 13 stycznia 2013 r. odbyła się IV konferencja naukowa Psychoanaliza- psychoterapia w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  (www.4konferencjapp.psychoanaliza.com.pl) Piotr Domaradzki poprowadził warsztaty o tematyce "Bliżej praktyki – bliżej rozumienia symptomu" obok takich klinicystów jak: prof. Erick Zuliani, Andrzej Nehrebecki, Benedykt Peczko. Celem warsztatów było ukazanie jak poszczególne podejścia w psychoterapii i psychoanalizie radzą sobie z symptomami choroby. Piotr Domaradzki prezentował podejście Gestalt.

III Naukowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt

14 i 15 września 2012r uczestniczyliśmy w III Naukowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt "Psychoterapia Gestalt – schemat, oryginalność, wymiary kontaktu". Piotr Domaradzki poprowadził warsztat na temat: "Kształtowanie kontaktu z pacjentem na tle schematu leczenia zaburzeń lękowych". Uczestnicy warsztaty mieli okazję do wymiany doświadczeń w zakresie leczenia zaburzeń lękowych, oraz zapoznali się ze strategią leczenia tego zaburzenia w naszym Centrum. Zaprezentowana strategia kształtowania kontaktu zyskała uznanie nie tylko osób uczących się, ale również obecnych superwizorów.